Кроз једноставније процедуре до великих уштеда за грађане

Стална конференција градова и општина (СКГО) је у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, а у уз консултације са ресорним министарствима, током 2016. и 2017. године припремила и објавила 188 административних поступака који су допринели стандардизацији и уједначавању поступања јединица локалне самоуправе у Србији и бољу примену прописа. Доношењем Закључка о обавези усклађивања модела административних процедура за обављање поверених послова, Влада је прописала обавезу надлежних министарства да у наредном периоду редовно ажурирају постојеће моделе административних поступака, а да ступањем на снагу нових прописа одмах израде нове моделе, и то најкасније три дана од почетка њихове примене.

Примена стандардних административних поступака подразумева истинску реформу јавне управе на локалном нивоу, јер суштински мења начин рада и доприноси већој извесности, како за странку тако и за службеника и уз уштеду времена и новца води ка ефикаснијем поступању. Кроз стандардизацију поступака и странке и службеници прецизно су упознати да ли могу да остваре одређено право или која им је обавеза, знају колико тачно поступак траје, који су трошкови и шта им је тачно потребно од података из евиденција.

Подсетимо, градови и општине у свом раду обављају поверене али и изворне послове. Од укупно 188 стандардизованих модела административних поступака, 115 је поверених, а управо су модели поступака из поверених послова локалних самоуправа били основа за размену података преко информационог система еЗУП. У овом тренутку, систем за електронску размену података, тзв. еЗУП користи 162 града, општине и градске општине у обављању свакодневних послова, попут издавања потврда за просечна примања по члану домаћинства, родитељски и дечији додатак или издавања информације о грађевинској локацији.

За мање од годину дана од када су локалне самоуправе активно почеле да користе еЗУП, службеници управа градова, општина и градских општина уместо грађана прибавили су више од 320.000 различитих података или докумената од других органа – од извода из матичних књига, до података из пореске управе и катастра непокретности. На овај начин остварена је уштеда за грађане и привреду у времену које је раније било потребно да се одређени подаци прибаве, а затим однесу општинском службенику, али и уштеда у новцу. Примера ради, уместо да за лист непокретности или уверење из матичних књига грађанин или привредник плати 1.800, односно 500 динара, ефикасном употребом информационог система за размену података странке нису платиле ништа.

Израду модела административних поступака СКГО је реализовала у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“, који финансира Влада Шведске.