Kroz jednostavnije procedure do velikih ušteda za građane

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a u uz konsultacije sa resornim ministarstvima, tokom 2016. i 2017. godine pripremila i objavila 188 administrativnih postupaka koji su doprineli standardizaciji i ujednačavanju postupanja jedinica lokalne samouprave u Srbiji i bolju primenu propisa. Donošenjem Zaključka o obavezi usklađivanja modela administrativnih procedura za obavljanje poverenih poslova, Vlada je propisala obavezu nadležnih ministarstva da u narednom periodu redovno ažuriraju postojeće modele administrativnih postupaka, a da stupanjem na snagu novih propisa odmah izrade nove modele, i to najkasnije tri dana od početka njihove primene.

Primena standardnih administrativnih postupaka podrazumeva istinsku reformu javne uprave na lokalnom nivou, jer suštinski menja način rada i doprinosi većoj izvesnosti, kako za stranku tako i za službenika i uz uštedu vremena i novca vodi ka efikasnijem postupanju. Kroz standardizaciju postupaka i stranke i službenici precizno su upoznati da li mogu da ostvare određeno pravo ili koja im je obaveza, znaju koliko tačno postupak traje, koji su troškovi i šta im je tačno potrebno od podataka iz evidencija.

Podsetimo, gradovi i opštine u svom radu obavljaju poverene ali i izvorne poslove. Od ukupno 188 standardizovanih modela administrativnih postupaka, 115 je poverenih, a upravo su modeli postupaka iz poverenih poslova lokalnih samouprava bili osnova za razmenu podataka preko informacionog sistema eZUP. U ovom trenutku, sistem za elektronsku razmenu podataka, tzv. eZUP koristi 162 grada, opštine i gradske opštine u obavljanju svakodnevnih poslova, poput izdavanja potvrda za prosečna primanja po članu domaćinstva, roditeljski i dečiji dodatak ili izdavanja informacije o građevinskoj lokaciji.

Za manje od godinu dana od kada su lokalne samouprave aktivno počele da koriste eZUP, službenici uprava gradova, opština i gradskih opština umesto građana pribavili su više od 320.000 različitih podataka ili dokumenata od drugih organa – od izvoda iz matičnih knjiga, do podataka iz poreske uprave i katastra nepokretnosti. Na ovaj način ostvarena je ušteda za građane i privredu u vremenu koje je ranije bilo potrebno da se određeni podaci pribave, a zatim odnesu opštinskom službeniku, ali i ušteda u novcu. Primera radi, umesto da za list nepokretnosti ili uverenje iz matičnih knjiga građanin ili privrednik plati 1.800, odnosno 500 dinara, efikasnom upotrebom informacionog sistema za razmenu podataka stranke nisu platile ništa.

Izradu modela administrativnih postupaka SKGO je realizovala u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.