МДУЛС ПРВИ ПРИМЕЊУЈЕ ЕВРОПСКИ АЛАТ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ РАДА

У Министарству државне управе и локалне самоуправе, у Сектору за развој добре управе, почела је примена  европског алата за управљање квалитетом – ЦАФ (Common Assessment Framework), чији је циљ унапређење ефикасности, ефективности, економске и социјалне одговорности институција у јавној сфери.

„Више од 50 држава укључујући све државе чланице Европске уније спроводе ЦАФ као општи оквир за управљање квалитетом у државној управи, који представља предуслов чланицама за повлачење средстава из структурних фондова ЕУ“, рекла је  Љиљана Узелац, руководитељка Групе за ПАР.

Она је нагласила да ће Министарстсво државне управе и локалне самоуправе бити прво које ће имплементирати овај алат за управљање квалитетом у Републици Србији, с циљем да унапреди свој рад, али и да омогући у будућности успостављање јединственог центра за дисеминацију и спровођење ЦАФ-а у Србији.

Увођење Заједничког оквира за вредновање квалитета рада државне управе (ЦАФ) у Републику Србију и менторство за спровођење првог пилот пројекта у трајању од шест месеци спроводи се уз помоћ партнера Министарства, Регионалне школе за државну управу (РеСПА) као регионалног ЦАФ центра и Центра за истраживање државне управе Аустрије (КДЗ) као аустријског центра за ЦАФ.