Mинистарство државне управе и локалне самоуправе најотвореније у региону

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије има највиши индекс отворености од свих министарстава у региону. Према резултатима истраживања „Регионални индекс отворености“ које је крајем 2016. године спровео Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА), тај индекс износи 81%. Тим поводом јуче су се састали представници Министарства и организације ЦРТА који су представили резултате истраживања, а разговарало се и наставку сарадње.

Регионални индекс отворености мери четири принципа: транспарентност, приступачност, интегритет и ефективност. У укупном резултату, он показује степен отворености земаља Западног Балкана према грађанима и друштву.

Транспарентност се односи на доступност и објављивање организационих информација, информација о буџету и јавним набавкама где је Министарство оцењено индексом 75%, при чему је највећа транспарентност остварена у сегменту објављивања организационих информација – 84%.

Принцип приступачности односи се на поштовање процедура за слободан приступ информацијама и побољшање доступности информација кроз механизам јавних расправа и јачања интеракције са грађанима. У овој области укупан индекс Министарства је 89%, а најбољи резултат од 100% остварен је у интеракцији са грађанима и организовању и спровођењу јавних расправа. То је резултат чињенице да Министарство државне управе позива организације цивилног друштва да учествују у радним групама за израду закона и других правних аката као и да се обавештење о организовању и спровођењу јавних расправа налази на веб сајту Mинистарства http://www.mduls.gov.rs/. Додатно је наглашено да Министарство препознаје важност друштвених мрежа као средства комуникације и да друштвене мреже чине саставни део укупног система информисања.

Критеријум интегритета обухвата механизме за превенцију корупције, спровођење етичких кодекса и регулацију лобирања. Министарство је и овде постигло максималан скор од 100%.

У области мониторинга и евалуације политика које спроводе институције (принцип ефективности) Министарство је остварило укупан учинак од 85% јер у потпуности и редовно мери ефекте примене спроведених политика и програма јавних политика.

Поред Србије, истраживање је спроведено и у Црној Гори, Македонији, Босни и Херцеговини од стране организација које припадају „ActionSEE“ мрежи, чији је и ЦРТА члан. По овим резултатима, Србија је на другом месту у региону по укупном индексу отворености министарстава.