Министарство објавило мишљење о ситуацији у Белој Цркви

Поводом најновијих догађаја и смене власти у Општини Бела Црква, а на основу увида у документе који се односе на спорну седницу Скупштине општине Бела Црква, мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе је да је наведена седница сазвана у складу са Законом и општим актима општине. О евентуалној повреди Пословника током рада Скупштине одлучује управо дотична Скупштина, која је и донела тај општи акт.

Што се тиче физичког обрачуна који је претходио одржавању седнице, Министарство напомиње да су та питања у надлежности Министарства унутрашњих послова.

Када су у питању акти о разрешењу и избору председника општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа, Министарство указује на то да се ради о појединачним актима органа јединице локалне самоуправе против којих је обезбеђена судска заштита, па би поступање овог министарства на начин да решава или предлаже начин решавања спорних питања, представљало мешање у рад независних судских органа.

Сагласно изложеном, те имајући у виду чињеницу да су наведени акти које је Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 15. јануара 2016. године, са почетком у 12,30 часова, изгласала потребном већином, у складу са Законом и општим актима општине, Министарство је мишљења да у конкретном случају није било повреде одредби општих аката Општине, које би за последицу имале повреду одредби Закона о локалној самоуправи којима је прописан начин рада и одлучивања овог органа општине.