Општине и градови у сливу Западне Мораве заједно против елементарних непогода

У Крушевцу је представљен Споразум о међуопштинској сарадњи 18 градова и општина у сливу Западне Мораве, који превиђа формирање заједничке службе за превентивно деловање и смањење ризика од поплава и елементарних непогода.

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак  истакао је да је таква иницијатива веома важна за локалне самоуправе, јер ће њено формирање пуно значити за грађане и правовремено реаговање на могуће непогоде.

“У претходном периоду било је потребно ову област законски уредити, затим унапредити знање и капацитете код најодговорнијих људи на локалу који се баве питањем ванредних ситуација, управљањем цивилном заштитом и подићи ниво свести код грађана, како би се омогућило боље организовање реаговање и боља припрема за ванредне ситуације”, рекао је Бошњак.

Нагласио је да је овај споразум круна тог  процеса, јер ће читав слив Западне Мораве, који као иницијатива постоји три године уназад, коначно добити свој одговарајући оквир кроз формирање заједничке службе.

“Очекујемо да се општине и градови удруже и да за 2020. годину издвоје одговарајућа средства у својим буџетима, како би почела да ради прва таква заједничка служба”, рекао је Бошњак.

Седиште заједничке службе биће у у Крушевцу, а центар за обуку  у Краљеву, а све службе у свим овим градовима даће допринос да заједничка служба добро ради.

Прошле године усвојене су измене и допуне Закона о локалној самоуправи, којима је омогућена међуопштинска сарадња, односно да се општине и градови удружују у циљу бољег одговора на потребе својих заједница.

Међуопштинском сарадњом општтине могу да превазиђу ситуације у којима локалне самоуправе немају довољно капацитета да врше неке изворне или поверене послове.