ОЖЕГОВИЋ: ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ МЕДИЈА

Жељко Ожеговић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је на данашњем семинару „Како унапредити информисање на локалном нивоу – предуслови за успешнији рад локалних медија“, организованом у сарадњи Асоцијације медија и компаније Media News&Consulting, говорио на тему „Информисање на локалном нивоу – како МДУЛС може да помогне у стварању повољнијих услова“.

Обраћајући се окупљеним новинарима из двадесет медијских кућа широм Србије, Ожеговић је нагласио изузетну важност транспарентности у раду државних органа и локалних самоуправа, те у том смислу истакао контролну улогу локалних медија у погледу законитости рада и начина трошења буџетских средстава. Осим тога, Ожеговић је указао и на важност информисања грађана како о њиховим правима, тако и о новим законским решењима и процедурама.

„Наше министарство је недавно донело низ нових системских закона: Закон о инспекцијском надзору, Закон о максималном броју запослених, Закон о систему плата запослених у јавном сектору и Закон о општем управном поступку, који ће значајно променити начин функционисања државе као бољег сервиса грађана и привреде и поводом чије примене се у локалним срединама планира организовање радионица за локалне медије, чија ће нам помоћ бити веома драгоцена и неопходна не само за упознавање, већ и едукацију грађана у вези са њиховим правима и новим законским решењима“, истакао је Ожеговић.

Говорећи о објективном информисању као неприкосновеном јавном интересу, Ожеговић је истакао значај постојања локалних медија и потребе проналажења механизама да се обезбеди њихов опстанак у складу са постојећом законском регулативом. „Министарству државне управе и локалне самоуправе су важни и они медији који прате рад савета националних мањина, те је Министарство активирало Буџетски фонд како би, поред финансирања редовних активности самих савета, финансијски помогло и њихов рад.“, рекао је Ожеговић.

Осврћући се на жалбе појединих локалних медија поводом начина на који су неке локалне самоуправе расподељивале средства по основу јавних конкурса за доделу средстава у области јавног информисања, Ожеговић је истакао потребу успостављања комисије, састављене од представника Министарства финансија, Министарства културе и Министарства државне управе и локалне самоуправе, као контролног тела имплементације новог Закона и новог начина финансирања на локалу.