Почела јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о националним саветима националних мањина са циљем прикупљања коментара и сугестија који ћe додатно унапредити постојећи правни оквир. Текст Нацрта закона припремљен је током јавних консултација, у инклузивном и транспарентном процесу, уз уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и активно учешће националних савета националних мањина.

Министар Бранко Ружић је тим поводом подсетио да је унапређење овог закона део обавеза које смо пред себе поставили и преузели акционим планом за Поглавље 23 – Правосуђе и основна права- и Акционим планом за остваривање права националних мањина.

„Осим усклађивања Закона са Одлуком Уставног суда из јануара 2014. године наш циљ је да овај закон унапредимо у правцу јаснијег дефинисања овлашћења националних савета националних мањина, смањења прекомерне политизације, транспарентнијег финасирања делатности националних савета националних мањина, као и отклањање других евентуалних недостатака који се уочавају у пракси“ рекао је Ружић.

Министар је позвао стручну јавност, невладин сектор и све заитересоване да узму активно учешће у консултацијама и дају конструктивне предлоге како би у отвореном разговору дошли до најбољих решења која ће још боље уредити ову област и део система.

Јавна расправа о Нацрту закона траје до 18. априла 2018. године, након чега ће Министарство државне управе и локалне самоуправе анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: miroslav.raskovic@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина“.