ПОЧЕО ПРОГРАМ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе је на основу успешних резултата постигнутих током 2019. године,  поново одређено да буде носилац активности у спровођењу Програма за сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије-Централна Србија за 2020. годину.

Програм за сузбијање ларви комараца на територији централне Србије обухвата подручја 17 округа Републике Србије – Централна Србија, и то: Борски, Браничевски, Зајечарски, Златиборски, Јабланички, Колубарски, Мачвански, Моравички, Нишавски, Пиротски, Подунавски, Поморавски, Пчињски, Расински, Рашки, Топлички и Шумадијски, са свим припадајућим градовима и општинама (99 локалних самоуправа), у обиму око 25.000 хектара, и представља јединствени програм који обједињава активности мониторинга  бројности ларви комараца у стаништима приобаља река, потока, бара, израду мапа постојећих и потенцијалних станишта ларви, као и сузбијање и  контролне надзоре станишта комараца  циљу заштите становништва од заразних болести.

Активности за реализацију Програма започете су почетком маја месеца 2020. године и извршен је мониторинг стручне куће у периоду од 7. до 17. маја на територији 17 управних округа. Третман ларви комараца је започео 21. маја и биће реализован закључно са 31. мајем на територији сви 17 управних округа.