Почиње имплементација новог информационог система еЗУП

Данас почиње имплементација информационог система еЗУП који ће запосленима у јавној управи омогућити брзо и једноставно приступање подацима који су им потребни за одлучивање у управним поступцима који воде. На тај начин, грађанима ће органи управе услуге извршавати ефикасније и за много краће време. Ово ће омогућити доследну примену принципа да органи управе немају право да траже од грађана изводе, уверења и потврде о подацима који се воде у службеним евиденцијама, већ те податке прибављају сами.

Прошле године држава је само из матичних књига издала преко три милиона извода. еЗУП ће да елиминише потребу да грађани ваде изводе из матичних књига, као и друге потврде и уверења. Грађани неће више морати да врше послове „поштара“ који разноси документа од канцеларије до канцеларије јавне управе.

Такође, данас почиње и пуна примена Закона о општем управном поступку, а у првој фази систем еЗУП је повезао 14 база података 6 великих институција у Србији – матичних књига МДУЛС-а, база МУП-а, Пореске управе, Фонда ПИО, Националне службе за запошљавање и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

“Информациони систем еЗУП је софистициран алат за електронску размену података свих органа јавне управе, што је велики корак у аутоматизовању административних поступака и значајан искорак ка увођењу  модерне електронске управе у Србији. На овај начин држава се окреће ка грађанима кроз бржи и ефикаснији рад органа управе, како на централном, тако и на локалном нивоу”, истакла је министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић поводом почетка рада новог информационог система.

На који начин би систем требало да функционише у пракси? Јавна управа електронским путем приступа подацима из службених евиденција неопходним за извршење одређене услуге.  Примера ради, службеник у полицијској станици моћи ће на „два клика“ да приступи подацима из матичне књиге венчаних за лице које због промене презимена након склапања брака жели да замени лична документа.

Како би се службеници што пре обучили за коришћење информационог система еЗУП, Министарство државне управе и локалне самоуправе је организовало обуке за запослене у државним органима и локалним самоуправама, а током јуна Министарство ће пратити почетак имплементације новог система, као и примену Закона о општем управном поступку.

Министарство очекује да се сви органи управе прилагоде и у што краћем периоду искористе предности новог информационог система, како бисмо сви заједно допринели развоју модерне електронске управе и били на услузи грађанима и привреди. Позивамо све органе управе да крену у пуну примену овог система који ће запосленима олакшати обављање послова, а грађанима уштедети време и новац.