Појашњење Министарства

Будући да су се данас у дневној штампи појавили различити текстови о Нацрту закона о систему плата запослених у јавном сектору, Министарство државне управе и локалне самоуправе жели да исправи важне грешке. Ни у једном тренутку није било речи да се накнаде запосленог обрачунавају на минималну плату.  Реч је о томе да се сад државним службеницима накнада за боловање обрачунава на основу основне плате, а у јавним службама је то на основу просечне плате у претходних 12 месеци. Друго питање које се отворило на састанку односи се на то да ли је пожељно и правно могуће да се минули рад укључи у коефицијент запосленог, тј. изражава кроз напредовање у платним разредима. Министар финансија Душан Вујовић је тражио формулацију, која је више у складу са реформским процесима и за коју сматра да је боље за заштиту буџета.

Подсећамо јавност да је Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору је производ вишемесечног рада Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, ресорних министарстава и представника синдиката. Првобитни Нацрт  припремљен је са циљем да све нелогичности, неправде и нејасноће уклони једним законом. Сагледавши сложеност задатка, дискусијама са заинтересованим странама и анализом ефекта закона, Министарство се одлучило да се задатак разбије у више корака, по плану који ће на одговоран и систематичан начин увести коначно ред у систем плата.  Тим планом доћи ће се до исправљања неправди постепено, пре свега, у складу са могућностима буџета.

С тим у вези, Министарство је више пута излазило у јавност са концептом, по коме садашњи Нацрт сматра кровним законом, који неће мењати никоме плату, већ успоставља принципе према којима ће се тачније одредити колико вреди сваки посао и на који начин ће се зараде појединаца довести у склад једне са другима и са учинком запосленог. Свођењем свих зарада на једну исту основицу, Закон ће и значајно повећати упоредивост зарада. Закон налаже израду посебних закона који ће се бавити детаљнијим уређивањем зарада у свим секторима јавне управе.

Од самог почетка израде овог решења до данас, Министарство је окупљало представнике синдиката, и надлежне државне органе како би било сигурно да ће се доћи до закона који ће остварити жељени циљ. Министарство стога жели да јавност, као и до сада, буде сигурна да се тражи најбоље решење за све запослене у јавној управи, пре свега, како би се реформом јавне управе добила ефикаснија, уређенија јавна управа боља својим грађанима, истовремено водећи рачуна о фискалној консолидацији која је у току.