Потписан Програм сарадње МДУЛС и Правног факултета Универзитета у Београду

„Дипломирани правници су веома значајан кадар за државну управу и локалну самоуправу и зато је наш задатак и циљ да помогнемо да квалитет њиховог знања и оспособљеност буду на завидном нивоу. Надамо се да ће овај Програм сарадње бити само један у низу, јер планирамо да проширимо сарадњу и са осталим факултетима, као и да отворимо врата и других министарстава и органа Владе Србије и локалних самоуправа широм наше републике“, истакла је министарка Марија Обрадовић након свечаног потписивања Програма сарадње за 2021. годину између МДУЛС и Правног факултета Универзитета у Београду.

Обрадовић је изразила уверење да ће ова сарадња допринети да студенти своја знања и вештине, стечене кроз формално образовање, примене у пракси и тиме начине прве кораке када је реч о изласку на тржиште рада и позиционирању у пословном окружењу.

Декан Правног факултета проф. др Зоран Мирковић подсетио је да је циљ факултета, државних органа и Републике Србије да најбољи студенти буду запослени у државним органима, како би државна управа у нашој земљи била на нивоу најбоље традиције европске државне управе.

Програм сарадње први пут је потписан 2020. године у складу са Споразумом о сарадњи из 2016. године, са циљем да се обезбеди компетентност будућих кадрова, а студентима пружи боља стартна позиција у запошљавању и обављању послова радног места.

Избор студената/студенткиња за учешће у стручној пракси извршио је Правни факултет, а ове године због ограничених услова изазваних пандемијом COVID-19, очекује се пет полазника праксе, која ће бити организована у областима: управљање људским ресурсима, изградња капацитета и стручно усавршавање у државним органима и органима јединица локалне самоуправе, матичне књиге и регистри, европске интеграције и међународна сарадња и интерна ревизија.

Фото галерија