РУЖИЋ: ЦИЉ БРЖЕ И ЛАКШЕ ОСНИВАЊЕ СТРАНКЕ И СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА

Министар државне управе и локалне самоупаве Бранко Ружић изјавио је да  је циљ измена и допуна Закона о политичким странкама унапређење примене тог закона, као и лакше и брже оснивање странке.

Он је на округлом столу о Нацрту измена и допуна Закона о политичким странкама истакао да је разлог промене овог закона обавеза усклађивања са Законом о општем управном поступку,  који је ступио на снагу 2017. године.

„Ове измене се односе на примену законом утврђене обавезе органа да по службеној дужности бесплатно размењују, обрађују и прибављају податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, и тиме укине обавеза подношења одређених документата при регистрацији чиме се поступак убрзава и поједностављује“, истакао је Ружић.

Навео је и да је десетогодишња пракса примене овог закона показала потребу за прецизирањем појединих одредби и ближег нормативног уређивања појединих питања.

То се односи на на поступак оснивања политичке странке, одржавања оснивачке скупштине, коришћења назива и симбола визуелног идентитета странке, ближе дефинисање рокова за поступање како подносиоца пријава тако и регистрационог органа, као и престанак рада политичке странке и брисање из Регистра.

Међу разлозима за доношење овог закона је и потреба техничког усклађивања Закона са Одлуком Уставног суда из 2015. године којом су престале да важе одређене одредбе овог закона.

Нагласио је да су припреми текста Нацрта закона претходиле јавне консултације.

„Министарство државне управе и локалне самоуправе, уважавајући највише међународне стандандарде сарадње државних органа са цивилним сектором, транспарентност и инклузивни поступак доношења овог закона, поставило је као примарни циљ, те су спроводене  јавне онлајн консултације у периоду од 25.фебрура до 25. марта 2019. године када су полазне основе за израду Нацрта закона који данас представљамо објављене на сајту Министарства са позивом за електронским подношењем коментара, предлога и сугестија“, рекао је министар Ружић.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама трајаће до 31. маја 2019. године, а министар Ружић позвао је све заинтересоване да коментарима и сугестијама дају допринос у припреми што квалитетнијег текста Нацрта закона.

Помоћница министра Ивана Антић рекла је да ће при оснивању странке бити обавезно формирање иницијативног одбора са најмање три члана, који треба да се договоре о називу и основном програму странке. Тај одбор ће  моћи да обавести Министарство и резервише име и симбол странке. За прикупљање оснивачких потписа биће дат рок од 12 месеци.

Професор Факултета политичких наука Милан Јовановић представио je Анализу примене прописa у области остваривања слободе удруживања коју је израдио током прошле године.

Додао је да је Закон из 2009. остварио циљеве, али да је показао две групе проблема – техничког карактера, која се односе на рокове за оснивање странке и оне везане за странке националних мањина.