Ружић: Фонд за националне мањине већи 12 пута

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да је за Буџетски фонд за националне мањине за финансирање програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години издвојено 21,8 милиона динара, што је 12 пута више него прошле године.

Он је рекао да је први пут након 15 година активиран Буџетски фонд за националне мањине и да су средства издвојена за тај фонд у 2017. години била врло мала, 1.800.000 динара.

„Зато смо у буџету за 2018. годину ова средства увећали за 20 милиона динара, односно 12 пута“, рекао је Ружић.

Он је оценио да су националне мањине за Србију важан ресурс и најјача веза ка партнерима у региону и додао да питање положаја грађана Србије других нација не би требало да се гледа само кроз призму обавеза Србије у преговорима са ЕУ.

„Унапређење положаја националних мањина и обезбеђивање услова за остваривање њихових права је важно за наш пут ка ЕУ и Поглавље 23, али је много битније како ћемо ми уредити међусобне односе са циљем да што боље живимо и да схватимо да нас различитост чини још богатијима“, навео је Ружић.

Такође, у циљу испуњења активности дефинисаних у оквиру преговарачког „Поглавља 23 – Правосуђе и основна права“ са ЕУ и Акционог плана за унапређење положаја националних мањина покренуто је и неколико законодавних иницијатива у чијој изради су активно учествовали представници националних савета.

Пред Владом Србије су, како наводе, Нацрти закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина и Закона о службеној употреби језика и писама.

Једна од најбитнијих законодавних активности, како је речено је и припрема преднацрта Закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.

Ружић је оценио да је радна верзија овог нацрта припремљена у сарадњи са националним саветима и да су спровели и јавне консултације за израду нацрта, што је, како је додао, потпуно нова пракса.

Нагласио је да сматра да су на добром путу се добије квалитетан предлог који ће задовољити све заинтересоване.