Ружић и представници ОДИХР о активностима у циљу унапређења бирачког списка

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и помоћница министра Марина Дражић разговарали су са представницима Канцеларије ОЕБСА за демократске институције и људска права (ОДИХР)  о активностима које спроводи Mинистарство у циљу унапређења бирачког списка, посебно кад је реч о тачности и ажурности података.

Министар Ружић је истакао да је у претходном периоду Министарство државне управе и локалне самоуправе предузело  низ активности како би се обезбедила транспарентност и ажурност бирачког списка.

„Сада су са Јединственим бирачким списком електронски повезане матична књига умрлих и венчаних, у циљу унапређења ове евиденције и тачности и ажурности података који се у њој воде”, рекао је министар .

Додао је и да је на званичној интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе успостављена посебна страница у оквиру које су доступне све релевантне информације које се односе на вођење и ажурирање Јединственог бирачког списка

Додао је да је спроведено седам обука овлашћених лица за вођење, односно ажурирање Јединственог бирачког списка, са посебним освртом на промене у бирачком списку по службеној дужности. Такође, одржане су и две обуке овлашћених матичара и заменика матичара, у циљу  уједначавања праксе и примене прописа у раду матичара, ради ажурирања ЈБС на основу података из матичних књига.

Обуке се спроводе у складу са закључцима Владе Србије и Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, којима се додатно унапређује изборни процес у земљи.

Министар је додао да је току  израда приручника за спровођење Закона о јединственом бирачком списку за потребе овлашћених лица за вођење, односно ажурирање бирачког списка.

„По први пут овлашћена лица имаће на једном месту помоћни инструмент у раду као практични водич за поступање у овој области, а све у циљу потпуне ажурности и тачности бирачког списка“, истакао је министар Ружић.

Министарство је Управном инспекторату упутило Закључке Владе ради њихове рeализације, односно вршења инспекцијског надзора над ажурирањем бирачког списка, укључујући и мере ванредног надзора, као и  надзора над применом прописа којима се уређује јединствени бирачки списак. До сада је спроведено 137 ванредних инспекцијских надзора над применом прописа којима се уређује Јединствени бирачки списак.