Ружић и Влајков: Нови прописи донели добре афирмативне мере за мањине

Министар државне управе и локалне самоуправе разговарао је данас са амбасадором Републике Бугарске Радком Влајковим о условима за остваривање права бугарске националне мањине у Србији и примени афирмативних мера које су донели нови прописи у овој области.

Министар Ружић је подсетио да је најновијим изменамa Закона о матичним књигама омогућено да се имена припадника свих националних мањина уписују у ову евиденцију на матерњем писму националне мањине.

Министарство је такође решило и лингвистички проблем који се у примени закона појавио када је у питању уписивање имена припадница бугарске националне мањине у матичне евиденције, што је као проблем раније истакнут на састанку бугарског амбасадора и председника Републике Србије Александра Вучића.

„Свим локалним самоуправама у Србији смо послали инструкцију како да поступају у овим случајевима, јер нама је важно да се закони примењују и да наше мањине остварују сва своја права“, рекао је министар. Поступићемо на исти начин и у погледу топографских написа на језицима мањина, али и других мера, рекао је министар.

Амбасадор Влајков је као веома добар оценио законодавни оквир за остваривање права мањина и сарадњу са Министарством оценио као одличну. Такође је као значајну оценио подршку коју су за информисање на језицима националних мањина добила удружења ове мањине из Фонда за националне мањине.