Ружић позвао општине и градове: За 50 одсто већи Фонд за локал, пријавите пројекте

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је и ове године општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуости или делимично,  бити финансирани са укупно 489.365.000 динара из Буџетског фонда за локалне самоуправе.

И ове године смо обезбедили за 50  одсто више средстава за овај фонд из ког се финансира изградња инфраструктуре, увођење е-управе или организацијa културних, туристичких и спортских манифестација од значаја за локалне средине“, рекао је министар Бранко Ружић поводом расписивања јавног позива општинама и оценио као веома позитивно и охрабрујуће што се средства у овом фонду из године у годину повећавају.

Министар је истакао и новину у односу на прошлогодишњи конкурс: „Ове године ћемо финансирати и пројекте смањења ризика од климатских промена, елементарних непогода и слично. У протеклој деценији смо се суочили са великим поплавама, земљотресима и научили лекцију о значају превентивеи научили лекцију о значају превентиве. Зато део средстава усмеравамо на превентивно деловање, како би заштитили имовину и локалних самоуправа и грађанарекао је министар Ружић и позвао све општине и градове да пријаве пројекте.

Градови и општине могу пријавити четири врсте пројеката (компоненте)

  • Пројекте који унапређују квалитет живота грађана и грађанки и доприносе локалном економском развоју и запошљавању – изградња и реконстуркција комуналне инфраструктуре, школских, предшколских, културних и спортских објеката, као и зграда локалних институција, затим уређење паркова, пијаца, тргова и расвете –342.555.500  динара
  • Пројекте који доприносе бржем увођењу е-Управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизација рада локалних управа и бољег пружања услуга грађанима, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама –48.936.500 динара.
  • Пројекте организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији – 48.936.500 динара
  • Пројекте превентивног деловања на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовине локалних самоуправа и грађана – 48.936.500 динара

 Сви пријављени пројекти морају имати сву потребну пројектно-техничку документацију, дозволе и сагласности и остала документа која су наведена у јавном позиву.

Локалној самоуправи могу се одобрити средства по два захтева у току календарске године, а износ одобрених средстава не може бити већа од 10 одсто укупно опредељених средстава за сваку од четири групе пројеката (компоненте).

Рок за пријаву пројекта је до 1.4.2019. године, након чега ће Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава прегледaти и размотрити пријаве пројеката у складу са утврђеним критеријумима и предложити доношење одлуке о расподели средстава по овом јавном позиву.

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику број 16/19, а све неопходне информације за учешће на јавном позиву, јавни позив и потребни обрасци могу се преузети на ЛИНКУ.