Ружић: Реформа плата у јавној управи обезбеђује праведан, транспарентан и управљив систем

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић представио је данас нацрте два закона који уређују радне односе и систем плата у државној управи и истако да је циљ законских измена унапређење управљања људским ресурсима у државним органима, запошљавање у складу са знањем и вештинама, успостављање система вредновања и награђивања у складу са заслугама и залагањем на радном месту.

Он је, говорећи о предложеним изменама и допунама Закона о државним службеницима рекао је да су оне наредна фаза у реформи јавно-службеничког система и неопходне су, каже, како би се изградила ефикаснија и стручна државна управа и како би нов ситем плата у јавној управи могао да се примени од 1. јануара 2019. године.

У јавној управи по последњим подацима ради око 470.000 запослених на неодређено, без републичких јавних предузећа, и цела реформа се управо односи на овај број, додаје министар.

Нацрти два закона за које је министартсво расписало јавну расправу се односе на 24.000 државних службеника и, последњи су у низу корака које је потребно прећи да би се до 1. јануара 2019. године почело са успостављањем новог система плата који се темељи на компетенцијама и заслугама.

Јавна расправа о нацртима закона о платама државних службеника и изменамзакона о државним службеницима

„Када је реч о утврђивању плата, накнада плата и трошкова, као и других примања државних службеника, овим законом превазилазимо досадашње оквире омогућавањем награђивања, применом новог система вредновања радне успешности“, каже Ружић.

Додатно, наводи министар, овим законом се кроз могућност одређивања већег почетног коефицијента и кроз институт корективног коефицијента, привлаче и задржавају квалитетни кадрови, што је, каже, у складу са препорукама Европске комисије и СИГМА.

Вршиоци дужности (в.д) на различитим функцијама у државној управи неће више моћи бесконачно да се налазе у том статус, већ ће њихов мандат бити ограничен на најдуже девет месеци, најавио је данас министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Ружић је на „Округлом столу о Нацртима закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Закона о платама државних службеника“, објаснио да на пример, стање в.д. директора неће више моћи да буде продужавано у недоглед, већ се ограничава на шест месеци (плус евентуално још три месеца), а државни орган који га поставља мораће у року од 30 дана да распише конкурс за ту позицију, након чега положај остаје упражњен док се не попуни на конкурсу.

„Ова новина може да изазове различите реакције, али мислим да је ово управо један од темељних места где се види жеља и воља да реформу спроведемо на прави начин”, напомиње Ружић.