Ružić: Reforma plata u javnoj upravi obezbeđuje pravedan, transparentan i upravljiv sistem

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić predstavio je danas nacrte dva zakona koji uređuju radne odnose i sistem plata u državnoj upravi i istako da je cilj zakonskih izmena unapređenje upravljanja ljudskim resursima u državnim organima, zapošljavanje u skladu sa znanjem i veštinama, uspostavljanje sistema vrednovanja i nagrađivanja u skladu sa zaslugama i zalaganjem na radnom mestu.

On je, govoreći o predloženim izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima rekao je da su one naredna faza u reformi javno-službeničkog sistema i neophodne su, kaže, kako bi se izgradila efikasnija i stručna državna uprava i kako bi nov sitem plata u javnoj upravi mogao da se primeni od 1. januara 2019. godine.

U javnoj upravi po poslednjim podacima radi oko 470.000 zaposlenih na neodređeno, bez republičkih javnih preduzeća, i cela reforma se upravo odnosi na ovaj broj, dodaje ministar.

Nacrti dva zakona za koje je ministartsvo raspisalo javnu raspravu se odnose na 24.000 državnih službenika i, poslednji su u nizu koraka koje je potrebno preći da bi se do 1. januara 2019. godine počelo sa uspostavljanjem novog sistema plata koji se temelji na kompetencijama i zaslugama.

Javna rasprava o nacrtima zakona o platama državnih službenika i izmenamzakona o državnim službenicima

„Kada je reč o utvrđivanju plata, naknada plata i troškova, kao i drugih primanja državnih službenika, ovim zakonom prevazilazimo dosadašnje okvire omogućavanjem nagrađivanja, primenom novog sistema vrednovanja radne uspešnosti“, kaže Ružić.

Dodatno, navodi ministar, ovim zakonom se kroz mogućnost određivanja većeg početnog koeficijenta i kroz institut korektivnog koeficijenta, privlače i zadržavaju kvalitetni kadrovi, što je, kaže, u skladu sa preporukama Evropske komisije i SIGMA.

Vršioci dužnosti (v.d) na različitim funkcijama u državnoj upravi neće više moći beskonačno da se nalaze u tom status, već će njihov mandat biti ograničen na najduže devet meseci, najavio je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Ružić je na „Okruglom stolu o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Zakona o platama državnih službenika“, objasnio da na primer, stanje v.d. direktora neće više moći da bude produžavano u nedogled, već se ograničava na šest meseci (plus eventualno još tri meseca), a državni organ koji ga postavlja moraće u roku od 30 dana da raspiše konkurs za tu poziciju, nakon čega položaj ostaje upražnjen dok se ne popuni na konkursu.

„Ova novina može da izazove različite reakcije, ali mislim da je ovo upravo jedan od temeljnih mesta gde se vidi želja i volja da reformu sprovedemo na pravi način”, napominje Ružić.