Ружић: Улагање у животну средину није трошак, већ инвестиција

„Већим ангажовањем у пружању ефикасних услуга у области животне средине можемо осигурати будућност у којој је обезбеђена здрава храна, пристојни послови и приходи, чиста животна средина и добра управа. Тиме омогућавамо и право грађана да живе у здравом окружењу” рекао је министар Бранко Ружић на скупу Дијалог о животној средини и локалном развоју – Планирање и приоритизација пројеката на локалном нивоу, који су организовали Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство заштите животне средине и Стална конференција градова и општина.

 

Министар је нагласио да је развој локалне самоуправе нераскидиво повезан са унапређењем заштите животне средине.

Он је, обраћајући се челницима локалних самоуправа, рекао да је погрешно схватање да улагање у животну средину представља додатно финансијско отперећење и објаснио да системски приступ, као и координација републичких, покрајинских и локалних активности и средстава доводе до решавања проблема у погледу потребних финансија, нарочито сада, када су нам у процесу приступања Европској унији доступнији алтернативни извори финансирања.

 

Ружић је рекао да анализе показују да у Србији постоји потенцијал да се само из области рециклажне индустрије могу остварити приходи и до 1,5 милијарди евра. “То представља развојну шансу и за наша јавно-комунална предузећа, али и за развој и јачање приватне иницијативе, што доводи до отварања бројних радних места”.