Ружић: Звршавамо велики посао на модернизацији матичарске службе

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је на данашњој јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама закона о матичним књигама да ова законодавна иницијатива представља завршетак великог посла на модернизацији матичарске службе на коме је рађено последњих година.

Подсетивши да су матичари у Србији у том процесу унели скоро сто милиона преписа из папирних матичних књига у електронски облик, он је нагласио да су главне интенције предложених законских измена засноване на принципима модернизације, рационализације, сигурности, професионализације и ефикасности рада.

„Новина коју овај закон доноси, а у складу са принципом модернизације је успостављање Регистра матичних књига, као јединствене базе података о личном стању грађана у електронској форми, уз истовремено задржавање папирног обила, чиме се обезбеђује максимална сигурност, тачност и поузданост система вођења матичних књига“, рекао је министар Ружић.

Округли сто о измена и допуна Закона о матичним књигама

Министар је истакао да једно од најзначајнијих питања које је предмет регулисања овог закона је могућност уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених, у складу са концептом слободе националног изражавања.

„Ово представља наш уставни принцип и европску вредност на чије смо се преузимање обавезали Акционим планом за остваривање права националних мањина“, рекао је Ружић и додао да по овом питању Нацрт закона предлаже либералан приступ, према коме је овај податак факултативан – уписује се на захтев, сагласном вољом родитеља.

Министар Ружић је оценио да је све више у пракси присутна ситуација у вези са променом пола, па се следећа значајна новина односи на евиденцију промене пола, која је услов за остваривање великог броја других права.

Напоменуо је и да се Нацртом предвидело издавање извода из матичних књига и у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, што ће, по његовим речима, значити нашој дијаспори.