Реаговање на саопштење Повереника

Поводом саопштења Повереника, а ради прецизирања информације која иде ка јавности, Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) жели да укаже, на следеће:

– у самом наслову текста спомиње се термин Централни регистар грађана, што није случај. Министарство је у ранијем одговору Поверенику појаснило да је у питању Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига и да се не успоставља нови регистар под називом Централни регистар грађана.

– предмет надзора је био инициран због закључења Споразума о пословно-техничкој сарадњи МДУЛС и МУП који је предвиђао да се у оквиру Централног система успостави посебан модул за вођење електронске евиденције о држављанима Р. Србије. Имајући у виду надлежности, Министарство унутрашњих послова треба законски да уреди ово питање што и јесте била примедба Повереника, и која је прихваћена од стране оба министарстава, тако што смо прекинули даље активности на реализацији Споразума о пословно-техничкој сарадњи, односно МУП, као надлежни орган, је припремио допуне Закон о држављанству, баш како је и сугерисао Повереник.

Такође, подсећамо јавност да је од суштинског значаја да се у оквиру јединственог информационог система обезбеди и вођење електронске евиденције о држављанима Републике Србије, како би се унапредио и олакшао рад надлежних органа, а са друге стране обезбедило лакше, брже и делотворније остваривање права грађана и у коначном подигли задовољство грађана Србије услугама управе.