Србија наставља пут реформе јавне управе и јавних финансија

„На основу позитивно оцењених напора у спровођењу реформи, Србија је успела да искористи сва средства предвиђена Секторским реформским уговорoм за област реформе јавне управе и јавних финансија. Успешан завршетак имплементације овог уговора указује на нашу спремност и одлучност да наставимо на путу реформи и европских интеграција, а преговори за нову секторску буџетску подршку су у току. Одговарајући административни капацитети неопходан су предуслов за успешно спровођење реформи у свим областима друштва, али и један од основних предуслова за приступање Европској унији“, поручила је Сања Путник, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе на Седмом састанку Високог дијалога о политикама у области реформе јавне управе.

Током дијалога, у ком су учествовали представници свих релевантних националних институција, представљен је напредак у најзначајним областима ове реформе, која се континурано налази међу приоритетима Владе Републике Србије. Представници Министарства финансија указали су на значај одржавања стабилних јавних финансија у ситуацијама светских економских криза, док су из Министарства за европске интеграције истакли важност реформе јавне управе у процесу европских интеграција.

Испред Делегације ЕУ у Београду учесницима се обратио Никола Бертолини, шеф за сарадњу, који је навео да посвећеност свих присутних потврђује постојање снажне политичке подршке, без које реформа не би била остварива, и поздравио даље унапређење политичког и правног оквира, о чему сведочи усвајање новог, свеобухватног стратешког оквира за период 2021-2030, прошле године. Мајкл Милер, шеф Јединице за Србију и Црну Гору у Генералном директорату за суседство и преговоре о проширењу ЕУ, који се учесницима обратио посредством видео линка, похвалио је чињеницу да је први годишњи извештај о спровођењу наведеног стратешког оквира већ објављен и указао на значај консултација са организацијама цивилног друштва.

Теме о којима се разговарало у оквиру Високог дијалога односе се на најзначајније аспекте реформе јавне управе – примену стратешког оквира, Програм реформе система локалне самоуправе, планирање и координацију јавних политика, регулаторни оквир за државну службу, управљачку одговорност, капиталне инвестиције, аналитичке јединице, пружање услуга и еУправу.

Фото галерија – извор ЕУ Инфо центар