Тренинг за тренере у Ваљеву

У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Партнерима за демократске промене Србија, УСАИД Пројекат за боље услове пословања је 7. и 8. априла, одржао осми тренинг за инспекторе – будуће тренере, у Ваљеву.

 

Програм обуке будућих тренера предвиђа интензивни дводневни тренинг који се састоји од инструкција, вежби и презентација путем којих се инспектори обучавају како о примени Закона о инспекцијском надзору, тако и о побољшању њихових комуникационих и презентационих вештина, а у циљу што бољег преношења знања својим колегама. На тренингу је обучено 33 републичких и локалних инспектора, који су овим путем оспособљени да у будућности држе тренинге и пренесу стечено знање.

На досадашњих осам тренинга је, због великог интересовања, обучено више од 290 инспектора. Учесницима су по завршетку курса представници УСАИД Пројекта за боље услове пословања и Партнера за демократске промене Србија уручили серификате и честитали на успешно завршеној обуци.