Управни инспекторат наложио је око 2050 мера за отклањање незаконитости

У седишту Нишавског управног округа одржан је редован годишњи састанак Управног инспектората на коме је разматран извештај о раду за 2017. годину, као и програм рада за 2018. са управним инспекторима Србије.

На састанку је константовано да је у претходној години поред осталог извршено око 1400 надзора, наложено око 2050 мера за отклањање утврђених незаконитости и неправилности у раду и поступљено је по 1800 представки грађана и правних лица.

По програму, који је усвојила Влада Србије, Управни инспекторат ће ове године вршити редован инспекцијски надзор у јединицама локалне самоуправе и аутономне покрајине над применом закона о инспекцијском надзору, о матичним књигама, о општем управном поступку, као и о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Такође, редовни надзори вршиће се у судовима опште надлежности на територији Републике Србије.