УСВОЈЕНА УРЕДБА О ИНТЕРНОМ ТРЖИШТУ РАДА

Влада Србије усвојила је Уредбу о интерном тржишту рада која предвиђа од 1. јануара 2020. формирање електронске базе података која се води на интернет презентацији Службе за управљање кадровима.

У тој бази ће бити доступне информације о слободним радним местима у државним органима, органима аутономне покрајине и локалних самоуправа, као и информације о запосленима који желе премештај на друго радно место у истом или другом државном органу и о нераспоређеним државним службеницима.

Новина је што на Интерно тржиште рада сада могу да се пријаве сви државни службеници у свим државним органима, као и службеници у органима АП и ЈЛС који желе трајни премештај у државни орган, у односу на претходно решење према коме су то могли само државни службеници из органа државне управе.

Успостављањем Интерног тржишта рада обезбђује се ефикаснија и шира мобилност запослених и већи избор кадрова.

Предвиђено је да Интерно тржиште рада буде део јединственог информационог система, односно информатичке базе података, за коју је предвиђено да се имплементира  почетком 2021. године. До тада ће Интерно тржиште рада функционисати као електронска база података на инернет презентацији Службе за управљање кадровима.