За шест месеци рада Контакт центра, преко 10.000 пријава грађана и привреде

У првих шест месеци рада Контакт центра за републичке инспекције примљено је преко 10.000 представки, од тога највише за тржишну инспекцију и Инспекторат за рад.

У почетку је највише примедби било на високе цене хране, лекова и медицинске опреме, а сада се највише жале на непоштовање епидемиолошких мера.

Непоштовање превентивних мера може се пријавити путем јединственог Контакт центра за инспекције, и то посредством портала www.inspektor.gov.rs или позивом на број телефона 011/63-50-322.

Јединствени Контакт центар републичких инспекција је јединствено управно место за све 44 инспекције где грађани и привреда могу да изјаве сумњу у евентуалну законитост или усклађеност са појединим обавезујућим прописима. Оператери центра и аналитичари представку обрађују и прослеђују надлежној инспекцији.

Оснивање Контакт центар за републичке инспекције једна је од планираних активности у реформи система инспекцијског надзора, а почетак рада овог центра убрзан је у циљу заштите грађана и привреде од несавесног понашања током пандемије.

Контакт центар покренула је Влада Републике Србије у марту месецу, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Јединицом за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор, Канцеларијом за ИТ и еУправу и НАЛЕД-ом и, а уз подршку Европске банке за обнову и развој.