ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ОБУСТАВИ РАДА ШАЛТЕРА

Влада Републике Србије донела је Закључак којим се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл) у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединицама локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Преузмите: Закључак о обустави рада шалтера