Закључена 24 споразума о сарадњи у областима управљања имовином, локалног планирања и програмског буџетирања

Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма Exchange 5, закључила је 24 споразума о сарадњи са градовима и општинама у областима управљања имовином, локалног планирања и програмског буџетирања. Програм Exchange 5 финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина као имплементационим партнером.

На свечаности која је овим поводом организована, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Србије Иван Бошњак, је рекао да је успех локалних самоуправа у унапређењу рада истовремено успех и Србије на путу европских интеграција.

„Додатна вредност подршке ЕУ кроз Exchange 5 је што се локалним самоуправама обезбеђује обука и саветодавна помоћ у стручном усавршавању запослених у управљању имовином и локалном планирању и програмском буџетирању“, рекао је Бошњак.

Он је истакао да се кроз Програм обухватају и друге реформске иницијативе од значаја за локалну самоуправу, попут промовисања модела административних поступака који се односе на управљање имовином (што чини део од укупно 188 модела поступака који су разрађени за различите области надлежности локала), како би се ови послови обављали  на што ефикаснији, европски начин, а на корист грађана и привреде. Додао је такође да је изменама и допунама Закона о локалној самоуправи отворена могућност боље међуопштинске сарадње и већег укључивања јавности у доношење одлука.

„Очекује нас примена прописа у пракси како би Србија ишла ка европском, уређеном систему вредности“, рекао је Бошњак.

Штефен Худолин, шеф Операција 2 у Делегацији Европске уније изјавио је да Програм Exchange кроз све фазе, током последњих 15 година, чини интегрални део процеса у оквиру којег Србија уз подршку ЕУ улаже напоре да побољша управљање и унапреди ниво услуга у локалним самоуправама ради подстицања локалног развоја.

„Европска унија је до сада, у оквиру Програма Exchange уложила више од 33 милиона евра бесповратних средстава у локалне приоритете. Интересовање за учешће у програму, само у погледу конкурса за пакете подршке у области управљања имовином било је двоструко веће од могућности да се обезбеди програмска подршка, а петоструко веће у погледу конкурса за локално планирање и програмско буџетирање“, рекао је Худолин.

Додао је да ће локалне администрације, захваљујући бољем управљању имовином и подршци Програма у реформисању локалног планирања и буџетирања, поправити инвестициону климу и тако допринети економском развоју.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО је нагласио да је Програм Exchange 5 у оквиру Инструмента претприступне помоћи – ИПА 2014, међу првима који реализује Србија посредством Тела за уговарање при Министарству финансија од када јој је поверено управљање средствима Европске уније.

„СКГО, као имплементациони партнер националних институција на Програму, се потрудила да се организационо припреми и за саветодавну подршку у оквиру обе програмске компоненте и сада учествујемо у унапређењу евиденције имовине локалних самоуправа и у њиховом оснаживању за бољу примену програмског, капиталног и родног  буџетирања“, рекао је Станичић.

Плате у општинским и градским управама су ниске, како је рекао, и због тога је тешко обезбедити капацитете неопходне за квалитетно обављање свих надлежности локалне самоуправе, али да охрабрује најава о укидању забране запошљавања у јавном сектору.

Програм Exchange 5 се састоји из две компоненте, тема прве је управљање имовином, док је у другој фокус на локалном планирању и програмском буџетирању.

У оквиру прве компоненте Програма, на основу ових споразума биће пружена стручна помоћ у виду специјално дизајнираних пакета подршке у складу са потребама града/општине у области управљања имовином за 20 локалних самоуправа. Подршку ће добити следећи градови/општине:  Трговиште, Нови Пазар, Бела Паланка, Рача, Трстеник, Мионица, Црна Трава, Варварин, Свилајнац, Врњачка Бања, Кикинда, Нова Варош, Љубовија, Пријепоље, Бабушница, Шабац, Београд, Тутин, Сјеница и Гаџин Хан.

Директну техничку подршку за процес локалног планирања и програмског буџетирања, у оквиру Компоненте 2 добијају четири нове локалне самоуправе: Нова Варош, Кањижа, Трстеник и Панчево, поред 8 изабраних раније по претходном конкурсу у оквиру Програма.