Директива о процедурама за спровођење набавки које се финансирају у складу са Финансијским уговором „Партнерство за локални развој“

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, од 15. априла 2019. године, а у складу са Законoм о јавним набавкама  и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца министар државне управе и локалне самоуправе донео је Директиву о процедурама за спровођење набавки које се финансирају у складу са Финансијским уговором.

Директиву о процедурама за спровођење набавки које се финансирају у складу са Финансијским уговором можете преузети ОВДЕ.