zakon o lokalnoj samoupravi Tag

Влада Србије је на данашњој седници утврдила Предлог закона о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти. Додатни протокол Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти садржи одредбе којима...