Нова услуга исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

Шта представља ова услуга?

Попуњавањем једноставног упитника исказујете интересовање да примите вакцину против COVID-19.

Попуњавањем упитника и слањем захтева не дајете сагласност за вакцинацију, већ искључиво исказујете интересовање. Сагласност за вакцинацију је документ који се потписује код лекара и уколико се одлучите да се вакцинишете тај документ ћете тамо потписати.

У сваком тренутку своје исказано интересовање можете да промените или обришете.

Да бисте покренули ову услугу није потребно да будете регистрован корисник Портала еУправа.

Попуните упитник и искажите интересовање за вакцинисање против COVID-19

Више информација

upravapmsn

Реформа јавне управе је системски, дугогодишњи процес трансформације државне, јавне и локалне управе у ефикасну, одговорну, транспарентну и поуздану администрацију, отворену за грађане у процесима одлучивања. У овом процесу реформе администрације, који је уједно и пут Србије ка пуноправном чланству у Европској унији, примењују се принципи добре управе који доприносе успостављању и усклађивању са стандардима ЕУ.

 

Потпуна модернизација администрације постиже се кроз увођење и примену нових полититка, дигитализацију информација и процеса и квалитетније и ефикасније пружање услуга грађанима и привреди. Увођењем ових промена у функционисању и организовању јавне управе, остварују се значајне уштеде времена, новца и људских ресурса, а администрација се у потпуности ставља у службу грађана.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

Ljudska-i-manjinska-prava

Србија је вишенационална и вишекултурна држава у којој уз већински српски народ живе и припадници великог броја националних мањина и различитих религијских и језичких група које се међу собом разликују по бројности, просторном размештају, етничким, религијским, језичким, културним и образовним обичајним и другим особеностима.
Друштвено-политички систем Републике Србије устројен је на принципу потпуне заштите националних мањина, са многим новим и оригиналним решењима која се не могу срести у другим државама.

У овом мандату

34

нових закона

98%

података из матичних књига је преписано у електронски облик

10.000

представки грађана примио Контакт центар за републичке инспекције у првих шест месеци рада

1,07

милијарди динара из Фонда за локал уложено у 209 пројеката општина и градова

78%

локалних инспекција сматра да је унапређен инспекцијски надзор

240

пројеката подржано из Фонда за националне мањине

15.056.084

пута су службеници разменили податке не тражећи их од грађана

7 577

кандидата положило стручне испите

Препис матичних књига у електронски облик

 

У циљу модернизације управе, боље комуникације између институција и ефикаснијег пружања услуга грађанима, матичне књиге се дигитализују. Више од 98% података о грађанима за последњих 100 година пребачено је у електронски облик.  Захваљујући томе, грађани данас  могу у било којој општини или граду, без обзира на место рођења, да добију свој извод из матичне књиге рођених.

 

Реформа инспекцијског надзора

 

Све републичке инспекције и 78% анкетираних локалних инспекција сматра да је примена Закона о инспекцијском надзору унапредила инспекцијски надзор. Реформу позитивно оцењују и привредници – само 13% њих сматра инспекције отежавајућим фактором пословања.

 

Матичне књиге

Матичне књиге

У матичне књиге се уписују чињенице рођења, брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и промене у вези са њима.

 

Бирачки списак

Бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података

 

Регистар политичких странака

Регистар политичких странака

Политичка странка стиче статус правног лица и почиње са радом даном уписа у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне самоуправе

 

Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

Министарство државне управе и локалне самоуправе, сачињава и објављује на својој интернет страници Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

 

Локалне самоуправе у Србији

Локалне самоуправе у Србији

Систем локалне самоуправе је једностепен, организован у 174 јединица локалне самоуправе и базиран на монотипском моделу општине.

 

Регистар УО

Регистар УО

Управни округ се образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. У Републици Србији постоји 29 управних округа.

 

Skip to content