upravapmsn

Реформа јавне управе је системски, дугогодишњи процес трансформације државне, јавне и локалне управе у ефикасну, одговорну, транспарентну и поуздану администрацију, отворену за грађане у процесима одлучивања. У овом процесу реформе администрације, који је уједно и пут Србије ка пуноправном чланству у Европској унији, примењују се принципи добре управе који доприносе успостављању и усклађивању са стандардима ЕУ.

 

Потпуна модернизација администрације постиже се кроз увођење и примену нових полититка, дигитализацију информација и процеса и квалитетније и ефикасније пружање услуга грађанима и привреди. Увођењем ових промена у функционисању и организовању јавне управе, остварују се значајне уштеде времена, новца и људских ресурса, а администрација се у потпуности ставља у службу грађана.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

baner-inspekcije-modified

 

Уколико желите да пријавите проблем инспекцији, а нисте сигурни у чијој је надлежности, можете се обратити Контакт центру републичких инспекција Владе Републике Србије попуњавањем онлајн формулара, путем ког постављате питање и износите проблем.

 

Циљ Контакт центра је ефикаснија комуникација грађана и привреде са републичким инспекцијама.

МДУЛС у бројкама

243

посебних закона усаглашено са Законом о општем управном поступку

154

органа имају приступ Централном регистру становништва

55.000

представки грађана примио Контакт центар републичких инспекција

3,05

милијарди динара из Фонда за локал уложено у 427 пројеката општина и градова

3,75

просечна оцена којом грађани оцењују рад јавне управе на скали 1-5

345

милиона динара уложено у отварање 55 јединствених управних места широм Србије

16.381

предмета заведено кроз софтверско решење „Писарница“ / обрада свих предмета врши се електронски

44.990

кандидата положило стручне испите

5

националних акционих планова за унапређење вредности отворене управе (транспарентност, одговорност власти, учешће јавности у доношење одлука)

80.000

грађана похађало 4.000 бесплатних ИТ обука у СКИП центру

3 / 2.090

Број одржаних виртуелних сајмова студентске праксе у јавној управи / број понуђених места за стручну праксу у јавној управи

1.473 / 50.045

Број чланова / посетилаца Виртуелне заједнице Студентске стручне праксе у јавној управи

48

успостављених међуопштинских сарадњи

1.682

инспекцијска надзора извршила управна инспекција у поступку реализације Програма рада за 2023. годину

34.313

грађана користило услугу еИзвод на Порталу еУправа

15

Посебних каталога обједињено је у Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору
Матичне књиге

Матичне књиге

У матичне књиге се уписују чињенице рођења, брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и промене у вези са њима.

 

Бирачки списак

Бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података

 

Регистар политичких странака

Регистар политичких странака

Политичка странка стиче статус правног лица и почиње са радом даном уписа у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне самоуправе

 

Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

Министарство државне управе и локалне самоуправе, сачињава и објављује на својој интернет страници Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

 

Локалне самоуправе у Републици Србији

Локалне самоуправе у Републици Србији

Систем локалне самоуправе је једностепен, организован у 174 јединица локалне самоуправе и базиран на монотипском моделу општине.

 

Листа органа државне управе

Листа органа државне управе

Управни окрузи у Републици Србији

Управни окрузи у Републици Србији

Управни округ се образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. У Републици Србији постоји 29 управних округа.

 

Skip to content