август 2018

Министарство државне управе и локалне самоуправе у недељу 2. септембра у периоду од 7 до 20 часова организује дежурства и пружање техничке помоћи и информација о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка поводом одржавања локалних избора за избор одборника Скупштине општине Мајданпек. Грађани и чланови...

У циљу даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе је спровело пројекат „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији кроз даљу подршку унапређењу система управљања људским...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић захвалио се данас министру унутрашњих послова Републике Либерије Варнију Сирлифу на њиховом повлачењу признања ЈПН Косова и заузимању неутралног става по овом питању до достизања коначног решења. „Република Србија је веома захвална на оваквој одлуци и ми је...

Државни секретар Зоран Касаловић рекао је данас на састанку са Мрежом начелника градских и општинских управа и управа градских општина да је изменама Закона о локалној самоуправи обезбеђен континуитет у реформским процесима који се спроводе на локалном нивоу. „Измене Закона, које је српски парламент усвојио у...

                На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-127/2018-02 од 10. августа 2018. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-126/2018-02 од 10. августа 2018. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

Електорске пријаве се подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, улица Бирчанинова 6 Београд, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 17,00 часова, уз обавезну најаву. Подношење електорских пријава радним даном најављује се дан раније, до 17,00 часова, путем електронске поште на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs Подношење електорске пријаве у дане...

На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18) у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, број 63/18),             министар државне управе и локалне самоуправе...

Министар државне управе и локлане самоуправе Бранко Ружић упутио је честитке грађанима исламске вероисповести поводом Курбан-бајрама. „Свим верницима исламске вероисповести који данас прослављају, искрено честитам Kурбан Бајрам. Славите га са најближима у здрављу, весељу и благостању. Нека овај празник подсети да сви ми у основи гајимо...

Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић расписао је данас изборе за националне савете националних мањина за 4. новембар. Чланове за националне савете 2018.године бирају 22 мањинске заједнице, од тога 18 националних мањина је испунило услов за непосредне изборе (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка,...

Skip to content