Јавне расправе и консултације

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва који чине Посебну међуминистарску радну групу, припремило је Нацрт акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године. У...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој електронске управе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе у Републици Србији за период 2023-2035. године са Акционим планом за његово спровоћење.  Јавна расправа о Предлогу програма одржаће се од 23. децембра...

Позивамо све заинтересоване стране, представнике научно – истраживачких установа, научне раднике, удружења, социјалне партнере и друга заинтересована лица да учествују у трећем процесу консултација у вези Предлога Каталога радних места у институтима од националног значаја, истраживачко-развојним институтима, институтима чији је оснивач Српска академија наука и...

Позивамо све заинтересоване стране, представнике научно – истраживачких установа, научне раднике, удружења, социјалне партнере и друга заинтересована лица да учествују у другом процесу консултација у вези Предлога Каталога радних места у институтима од национланог значаја, истраживачко-развојним институтима, институтима чији је оснивач Српска академија наука и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да у периоду од 17-31. јануара 2022. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Нацрт годишњег извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период...

Програм – Одговорне локалне финансије и укључивање грађана (Програм) који финансира Швајцарска Влада у оквиру Пројеката „Општински економски развој у Источној Србији, фаза 3“, а спроводи се у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) расписује...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, стручну јавност, као и све грађане  да се упознају са предлозима за измене и допуне Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника, као и да дају своје коментаре. Текст предлога измена и допуна Уредбе, биће постављен...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике органа државне управе, стручну јавност, као и све грађане  да се упознају са текстом Нацрта закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона о измени...

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 - др. уредба), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи о четири нацрта закона   Одбор за...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, као и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о локалним изборима са образложењем, као и да дају своје...

Skip to content