Обавештења

Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. октобра 2017. године усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа. Извештај jе достављен и Уједињеним нацијама у Женеви. У изради овог Извештаја учествовали су представници у министарствима и службама Владе који су прошли одговарајуће обуке за праћење...

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије,  уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration -...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућује јавни позив за давање коменатара на Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о платама запослених у јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама закона о јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре. Јавна расправа...

Министарствo државне управе и локалне самоуправе, уз подршку SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management –OECD EU), организује радионицу која се односи на измене законодавног оквира којим се уређује рад и положај Заштитника грађана у Србији и чије је одржавање планирано за уторак 03....

Обавештавамо вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило допуњену верзију (верзија 2) Упутства о примени Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које садржи инструкције у вези приступања и начина рада у информационом систему еЗУП....

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Сталнa конференцијa градова и општина и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) позивају локалне самоуправе да се пријаве за подршку у оквиру Програма реформе пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе. Укупна...

Регионална презентација Програм EXCHANGE 5 и јавног позива за ову грант шему биће одржана у Београду, 26. септембра 2017. године, у 10 часова, у Клубу посланика (Толстојева 2). Учесницима, представницима локалних самоуправа биће представљена процедура пријвљивања, теме, услови и рокови за достављање предлога. Јавни позив локалним самоуправам...

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе...

Skip to content