Обавештења

(Ref. 2016AO47) Савет Европе објављује јавни позив за консултантске услуге из области управљања људским ресурсима за потребе пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“. Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи га Савет Европе у Републици Србији у сарадњи са Министарством државне управе...

По Закону о матичним књигама неопходно је преписати матичне књиге у електронски облик до 28. децембра 2016. године. Министарство је, тим поводом, проследило свим начелницима управа и матичарима инструкцију о усмеравању послова организације матичних подручја за која се воде матичне књиге на територији општине, односно...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план), у складу...

ЗА УЧЕШЋЕ У КОНСУЛТАТИВНОМ САСТАНКУ У БЕОГРАДУ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ ЗА ПЕРИОД 2016. ДО 2017. ГОДИНЕ Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана...

Шта доноси нови Закон о општем управном поступку? Како ће ефикасна јавна управа утицати на предузетништво и квалитет услуга према грађанима? Које су користи за локалне самоуправе? Како ће функционисати систем размене података међу службама? Како медији могу да се укључе? Поштовани/a, Велико нам је задовољство да Вас позовемо на...

МДУЛС поставља позив за краткорочно ангажовање локалних консултаната у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе“. Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина....

ПОЗИВ ЗA ДOСTAВЉAЊE ИЗJAВE  О ЗAИНTEРEСOВAНOСTИ референтни број 1.3 Пројекат:  Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019 Пројектни задатак:  Функционална анализа у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији Усвajaњeм Стратегијe реформе јавне управе у Републици Србији 2014. гoдинe, зajeднo сa Aкциoним плaнoм зa њeну примeну...

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство о примени одредаба чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које ће појаснити и унапредити...

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), овде, који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу...

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 24. априла у периоду од 7 до 20 часова, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка: 011 / 2641-497 011 / 2686-808 011 / 2685-310 011 / 2641-495...

Skip to content