Јавни позив за набавку услуга организације и спровођења 65 обука за запослене у локалној самоуправи у Републици Србији на тему примене Закона о општем управном поступку и припреме и спровођења пројеката

Савет Европе објављује јавни позив за набавку услуга организације и спровођења 65 стручних обука за запослене у локалној самоуправи у Републици Србији у оквири два програма општег стручног усавршавања: Примена Закона о општем управном поступку (35 обука), и Припрема и спровођење пројеката (30 обука). Обуке се организују у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ заснован је на кључним приоритетима Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији и начелима Европске повеље о локалној самоуправи, које пружају чврсту основу за успостављање стабилног система локалне самоуправе у Србији. У том контексту, Пројекат пружа подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе у спровођењу процеса акредитације реализатора програма стручног усавршавања за службенике у локалној самоуправи и у успостављању одрживог система стручног усавршавања.

У том циљу Савет Европе објављује јавни позив за ангажовање реализатора програма стручног усавршавања (правних лица) за организацију 65 стручних обука за запослене у локалној самоуправи у периоду од 1. септембра до 15. новембра 2017. године. Рок за пријаву је петак 11. август 2017. године.

Детаљне информације о условима јавног позива објављене су на интернет страници Савета Европе http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender (Ref. 2017/AO/41).

Kонтакт мејл адреса за додатна питања о условима јавног позива је lsg.serbia@coe.int