Стручно усавршавање

Национална академија за јавну управу је дана 9. априла 2024. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се подносе...

У намери да стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе унапреди кроз процес интерресорног стручног усавршавања и омогући да се службеници у општинским и градским управама обучавају кроз програме који ће обезбедити стицање знања и вештина у мултисекторским темама, заједно са државним службеницима, полицијским службеницима,...

Почела пракса у Министарству државне управе и локалне самоуправе Петнаесторо студената са више факултета универзитета у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу, јуче су започели похађање стручне праксе у нашем министарству. Платформа Виртуелна заједница – стручна пракса у јавној управи, нам је омогућила да се преко...

Настављајући добру вишегодишњу праксу, студенти Правног факултета Универзитета у Београду посетили су данас Министарство државне управе и локалне самоуправе, у жељи да се ближе упознају са областима у надлежностима Министарства које изучавају у оквиру студијских програма на Факултету. У интерактивној дискусији са представницима Министарства, студенти су...

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање стручних испита, Министарстрво државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило прво издање Приручника за полагање испита за инспектора. Приручник, кроз призму важећих прописа, обрађује сложену материју испитних предмета у оквиру испита за инспектора и...

У складу са одредбама члана 77. ст. 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 32. и 41. ст. 5. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство...

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе  одржао је 24. јануара прву седницу у 2024. години. На седници је усвојен Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину, а том приликом разматрана су и питања од значаја...

Влада Републике Србије, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, на предлог Националне академије за јавну управу, закључком 05 број 151-12229/2023 је усвојила Општи програм обуке државних службеника за 2024. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2024. годину. На истој седници, закључком 05...

Национална академија за јавну управу је 27. новембра 2023. године објавила Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. Пријаве на јавни позив подносе се у електронском облику путем Портала еУправе на линку: https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Рок за подношење пријава је  27. децембар 2023. године.   Преузмите: Јавни позив...

Национална академија за јавну управу је 27. новембар 2023. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику...

Skip to content