Stručno usavršavanje

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i državni sekretar za poslove javne uprave Francuske Olivije Disopt najavili su danas nastavak i jačanje saradnje u u oblasti reforme javne uprave. [caption id="attachment_14179" align="alignleft" width="200"] Državni sekretar za poslove javne uprave Francuske Olivier Disopt [/caption] Disopt je...

Delegacija Asocijacije nemačkih gradova Severna Rajna-Vestfalija prisustvovala je danas tematskoj sednici Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave posvećenoj stručnom usavršavanju zaposlenih na lokalnom nivou vlasti. Predsednik Saveta Ivan Bošnjak, predstavio je mesto i ulogu Saveta u sistemu stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa delegacijom Asocijacije nemačkih gradova Severna Rajna-Vestfalija o stručnom usavršavanju i upravljanju ljudskim resursima na lokalu. Delegacija iz Nemačke, koja boravi u dvodnevnoj poseti, zainteresovana je da se upozna sa načinima stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u okviru GIZ Srbija projekta „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, izradilo je Studiju izvodljivosti za razvoj i implementaciju informacionog sistema za podršku uvođenju jedinstvenih standarda u posebno stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Studija izvodljivosti predstavljena je na...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 19. aprila 2019. godine objavila javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske...