Управна инспекција

Управна инспекција у 2024. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2024. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 3. новембра 2023. године. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората...

Управна инспекција у 2023. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2023. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 20. октобра 2022. године. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората...

Управна инспекција у 2022. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2022. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 27. октобра 2021. године. Управни инспекторат, преко управних инспектoра у 2022. години, обављаће...

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2021. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 12. новембра 2020. године. Управни инспекторат, као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, преко...

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2020. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 24. октобра 2019. године. Управни инспекторат ће преко управних инспектора у 2020. години надзирати: примену...

Координациона комисије за инспекцијски надзор усвојила је, у складу са Законом о инспекцијском надзору, на седници 18. септембра 2018. године, Кодекс понашања и етике иснпектора чија је примена почела од 1. јануара 2019. године.   Кодексом понашања и етике инспектора утврђују се начела и правила професионалног и...

У Годишњим извештају о раду Управног инспектората приказани су подаци о броју инспекцијских надзора по областима надзора, подаци о броју мера за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду, које су предложене руководиоцима надзираних органа. Погледајте: Годишњи извештај Управног инспектората за 2023. годину. Годишњи извештај Управног инспектората...

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2019. годину предложио је главни управни инспектор, а усвајила га Влада 8. новмбра 2018. године. Управни инспекторат ће преко управних инспектора у 2019. години надзирати: Примену...

Закон о инспекцијском надзору прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. Контролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз низ...

Skip to content