Upravna inspekcija

Upravna inspekcija u 2022. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2022. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 27. oktobra 2021. godine. Upravni inspektorat, preko upravnih inspektora u 2022. godini, obavljaće...

Koordinaciona komisije za inspekcijski nadzor usvojila je, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, na sednici 18. septembra 2018. godine, Kodeks ponašanja i etike isnpektora čija je primena počela od 1. januara 2019. godine.   Kodeksom ponašanja i etike inspektora utvrđuju se načela i pravila profesionalnog i...

U Godišnjim izveštaju o radu Upravnog inspektorata prikazani su podaci o broju inspekcijskih nadzora po oblastima nadzora, podaci o broju mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, koje su predložene rukovodiocima nadziranih organa. Pogledajte:   Godišnji izveštaj Upravnog inspektorata za 2021. godinu Godišnji izveštaj Upravnog inspektorata...

Zakon o inspekcijskom nadzoru propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Kontrolna lista je javno dostupan dokument koji složene i obimne zakonske obaveze prikazuje kroz niz...