Централизована јавна набавка 10/2017 – Набавка услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 10/2017

Обавештења о уговорима закљученим у 2017. години:

Обавештења о уговорима закљученим у 2018. години:Skip to content