Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон ) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и овом приликом позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, невладине организације и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја спроводи се у периоду од 27. маја до 16. јуна 2021. године.

Учесници у јавној расправи, могу своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре доставити у наведеном периоду на адресу електронске поште: jrasprava.zospijz@mduls.gov.rs; или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

По окончању јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи  у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на својој веб презентацији и Порталу еУправа.

Преузмите:Skip to content