Јавна расправа о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон ) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи и овом приликом позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, невладине организације и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи спроводи се у периоду од 08. јула до 29. јула 2021. године.

Учесници у јавној расправи, могу своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре доставити у наведеном периоду на адресу електронске поште: jrasprava.zormi@mduls.gov.rs; или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

По окончању јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи  у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на својој веб презентацији и Порталу еУправа.

Преузмите:

  1. Закључак Одбора за правни систем и државне органе 05 број: 011-6413/2021 од 7. јула 2021. године, са Програмом јавне расправе о тексту Нацрта закона о референдуму и народној иницијативи;
  2. Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи;
  3. Образложење Нацрта закона;
  4. Образац за примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона;
  5. Извештај са јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи


Skip to content