ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у финалним консултацијама у оквиру израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва који чине Посебну међуминистарску радну групу, припремило је Нацрт акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године.

У складу са обавезама које произлазе из учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, као и ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих страна, Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване стране да узму учешће у финалним консултацијама у процесу израде овог документа, које ће бити спроведене у периоду од 1. до 15. новембра 2023. године.

Коментари, сугестије и предлози на припремљени Нацрт акционог плана могу се током трајања јавних консултација доставити на прописаном обрасцу, на адресу danilo.rodicc@mduls.gov.rs , уз назнаку „Консултације АП ПОУ 2023-2027.“, или путем Портала еКонсултације – Одељак ПОУ (Секција: Консултације о Акционом плану), на адреси https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.

Током досадашње припреме овог планског документа, Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је консултације на самом почетку процеса, у оквиру којих су прикупљени предлози обавеза свих заинтересованих страна за нови Акциони план, и одржало укупно 11 састанака Посебне међуминистарске радне групе (три у пуном саставу и осам у ужем), на којима су детаљно разматрани сви прикупљени предлози.

Информације о процесу израде Нацрта акционог плана, као и о досадашњем учешћу Републике Србије у предметној иницијативи, доступне су на националној веб страници Партнерства за отворену управу, на адреси  https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.

За све додатне информације можете се обратити запосленима у Министарству државне управе и локалне самоуправе – Драгани Брајовић (dragana.brajovic@mduls.gov.rs) и Данилу Родићу (danilo.rodicc@mduls.gov.rs), док у наставку можете преузети:

 Skip to content