Консултације о Нацрту годишњег извештаја-самопроцене о имплементацији Акционог плана за провођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да у периоду од 17-31. јануара 2022. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Нацрт годишњег извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године и тиме допринесе квалитету текста овог документа.

Предлози, коментари и сугестије могу се доставити на два начина:

  • путем Портала еКонсултације – секција посвећена Партнерству за отворену управу, која је доступна на адреси: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1. За упућивање коментара на овај начин, потребно је да заинтересована страна буде регистрован корисник Портала – уколико то није случај, процес регистрације може се извршити у складу са упутствима доступним на адреси: https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna. Нацрту извештаја приступа се путем картице „Извештаји (на левој страни екрана), док се предлози, коментари и сугестије достављају коришћењем опције „Остави коментар.
  • путем Обрасца за достављање коментара (може се преузети у наставку), који се попуњен доставља на имејл адресу: danilo.rodicc@mduls.gov.rs.

Процес консултација траје до понедељка, 31. јануара 2022. године.

У наставку можете преузети:Skip to content