Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, стручну јавност, као и све грађане  да се упознају са предлозима за измене и допуне Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, стручну јавност, као и све грађане  да се упознају са предлозима за измене и допуне Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника, као и да дају своје коментаре.

Текст предлога измена и допуна Уредбе, биће постављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs

Учесници у јавним консултацијама могу своје предлоге, сугестије и коментаре доставити на електронску адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавне консултације о предлозима за измене и допуне Уредбе о вредновању радне успешности”.

  1. Предлог одредаба које се мењају и допуњују
  2.  Образложење


Skip to content