Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама закона о инспекцијском надзору

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, представнике цивилног друштва и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору (у даљем тексту: Нацрти закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 28. септембра до 17. октобра 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: dobrauprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору представиће се на Округлом столу, а о термину и месту одржавања, Министарство државне управе и локалне самоуправе  ће обавестити јавност благовремено. По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, интернет страници Координационе комисије и порталу е-управа.

Детаљи позива и пратећа документа налазе се у наставку.Skip to content