План јавних набавки и извештаји

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са законом којим се уређују јавне набавке и Директивом о уређењу поступка набавки и извшеним изменама и допунама Директиве о уређењу поступка набаки у Министарству државне управе и локалне самоуправе, а у циљу транспарентности рада припрема план јавних набавки за сваку буџетску годину, као и кварталне извештаје о спроведеним јавним набавкама. Планови и извештаји садрже и податке о набавкама на које се закон не примењује.

План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Извештаји о јавним набавкама

Skip to content