Контакти

Кабинет Министра

Кабинет Министра011/3613-654kabinet@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Државни секретари

011/3620-142drzavni.sekretar@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Одсек за јавност рада

Односи са јавношћу011/ 2686-022press.mduls@mduls.gov.rs Бирчанинова 6, 11 000 Београд

Секретаријат Mинистарства

Секретаријат Mинистарства011/3620-146sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs Бирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за регистре и локалну самоуправу

Сектор за регистре и локалну самоуправу011/2685-344registri.lsamouprava@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд
Сектор за регистре и локалну самоуправу - Одељење за локалну цамоуправу 011/3620-148Бирчанинова 6, 11000 Београд

Сектор за управљање људским ресурсима

Сектор за управљање људским ресурсима011/3060101ljudskiresursi@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за стручно усавршaвaње

Сектор за стручно усавршвње011/3612-672strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу011/3348-441evropske.integracije@mduls.gov.rsДечанска 8a, 11 000 Београд

Сектор за добру управу

Сектор за добру управу - Одељење за уређење и координацију система јавне управе011/3206-608Бирчанинова 6, 11000 Београд
Сектор за добру управе - Одељење за стратешко планирање јавне управе 011/3206-606Бирчанинова 6, 11000 Београд
Сектор за добру управе - Група за управљање реформом јавне управе 011/3206-607Бирчанинова 6, 11000 Београд

Управни инспекторат

Управни инспекторат011/3112-631upravni.inspektorat@mduls.gov.rsДечанска 8, 11 000 Београд

Српско-корејски информатички приступни центар

Српско-корејски информатички приступни центар011/334-9980 Добрињска 11, 11000 Београд
 060/33-00-659

Одељење за подршку раду Координационој комисији за инспекцијски надзор

Одељење за подршку раду Координационој комисији за инспекцијски надзор011/3114-719info@inspektor.gov.rsДечанска 8, 11 000 Београд
Skip to content